Prosjektstøtte

Vi hos Zanda kan tak, og gir deg råd, service og støtte ved takrenovering og nybygg. Vi støtter deg gjennom hele prosessen til det nye taket står ferdig. For beste mulige service tilbyr vi en systematisk prosjektstøtte i fire trinn som følger byggeprosessens faser.

1. PROSJEKTERING

Arkitekt og øvrige parter i prosjekteringen tilbys hjelp gjennom et startmøte der bl.a. følgende spørsmål kan tas opp:

PROSJEKTERING
 • Type undertak - tett eller diffusjonsåpent
 • Type takstein, tilbehør og komponenter
 • Støtte i form av taksteinsprøver
 • Referanseprosjekter/ -bygninger
 • Regler, regulativer og bransjestandarder
 • Samreise til byggeplass eller taksteinsfabrikk

2. ANBUDSRUNDE

Vi tilbyr en detaljert gjennomgang for entreprenører og innkjøpere av hvordan takleggingen kan gjennomføres. Arkitekten inviteres også til et møte der følgende blir tatt opp:

ANBUDSRUNDE
 • Arkitektens valg av takstein
 • Mengdeberegning av takstein, tilbehør og komponenter
 • Behov for taksikring
 • Takløsninger med referanse til regler og regulativer
 • Leveringsbetingelser
 • Leveringsmåte - (løft på tak?)
 • Opplæring av takleggere

3. UTFØRELSE

Innenfor takleggingen tilbys takleggeren et startmøte på byggeplassen. Til dette møtet inviteres også arkitekten der bl.a. følgende spørsmål tas opp:

UTFØRELSE
 • Informasjon ang. monteringsveiledninger
 • Eventuelle sjekklister og kontrollpunkter
 • Lekteavstand, ventilasjon og andre løsninger
 • Leveringstid - omfang og tidsskjema
 • Generelle råd og forslag

4. OVERLEVERING

Etter at taket er lagt, sammenstiller vi en byggherrepakke med bl.a. følgende innhold:

OVERLEVERING
 • FDV-dokumentasjon
 • Miljødeklarasjoner
 • Garantier
 • Råd om vedlikehold

FORDELER MED Å VELGE MONIER

Helhetsleverandør. 
Vi er ledende leverandør av komplette skråtaksløsninger i Norden og Baltikum, og en trygg samarbeidspartner for deg.

Historie.
Vi har lang tradisjon og et rikt utvalg av takprodukter – fra håndstrøken tegl til moderne, teknisk takstein.

Komplette tak.
Vi har alt materiale som behøves for et komplett tak - undertak, takstein, innfestning, ventilasjon og taksikring.

Testing.
Zanda / Monier har flere forskningssentere hvor vi utsetter våre produkter for de tøffeste påkjenninger for å sikre høyeste kvalitet.

Innovasjon.
Vi driver med kontinuerlig produktutvikling for at våre produkter skal holde høyeste standard med de siste tekniske nyvinninger.

TRENGER DU YTTERLIGERE INFORMASJON?

Ta kontakt med NOBB-ansvarlig og Prosjektkoordinator, Roger Andersen:
Tlf. 900 13 729 eller roger.andersen@monier.com