CAD-tegninger og beskrivelser

A: Vanlig konstruksjon

Her kan du finne taktegninger i CAD og beskrivelser vedrørende forskjellige deler av taket ditt. Hvilken takløsning man velger kan bero på forskjellige faktorer bl.a. valg av undertak (diffusjonsåpent eller diffusjonstett) eller takets konstruksjon (kaldt eller varmt).  I denne menyen presenterer vi ulike takløsninger med tegninger og beskrivelser under respektive kategori.

Filene i dwg-format krever spesiell programvare.

Tversnitt front / lekter/ sløyfer
FIG_3 PDF
Tversnitt Side
FIG_4 PDF
Tversnitt front
FIG_4b PDF
Gradrenne/vinkelrenne
FIG_12 PDF
Isolert tak
FIG_15 PDF

B: Gavl-alternativer

Gavl
FIG_11 PDF

C: Takfot-alternativer

Takfot
FIG_9b PDF

D: Møne-løsninger

Møneløsning
FIG_10 PDF

G: Pipe

Tak mot pipe
FIG_14b PDF
Tak mot pipe
FiG_14c PDF
Tak mot pipe
FIG_14d PDF