Divoroll Top

Divoroll Top har de samme egenskapene som Divoroll Top Ru, men er noe smalere og legges vertikalt på sperrene. Produktet har ingen limkant, skjøter klemmes med sløyfene

Divoroll Top er et ekstra slitesterkt undertak med meget lav diffusjonsmotstand. Undertaket kan legges på rupanel eller fritthengene mellom takstolene. Produktet er dimensjonert for å tåle den ekstra slitasjen som legging på rupanel innebærer.

Undertak - Divoroll Top RU
PRODUKTDATA DIVOROLL TOP1300
Rullbredde:1,30 meter
Rullengde:50 meter
Vekt:13,65 kg/rull, 210 gr/m2
Vanntetthet*:W1
Vannsøyle*:3000 mm
Brannklasse*:E
Sd verdi*:0,03 m
Bruksområde:-30°C til +80°C
Rivestyrke*, N50 mm:520 langs/460 tvers
Spikerrivestyrke* (spikerhull), N:450 langs/450 tvers
Farge:Grå

* I h.h.t. EN 13859-1