Divoroll Top RU

Moniers sterkeste diffusjonsåpne undertak. Divoroll Top RU er sikkert mot gjennomtramp og har patentert løsning med 2 limkanter som limer under alle værforhold.

Divoroll Top RU slipper ut fukt fra innsiden og er samtidig tett mot fukt fra utsiden. Produktet kan legges fritthengende på takstolene eller direkte på rupanel. De doble limkantene sørger for enkel og rask montering.

Undertak - Divoroll Top RU
PRODUKTDATA DIVOROLL TOP RU1500
Rullbredde:1,50 meter
Rulllengde:50 meter
Vekt:16 kg/rull, 210 gr/m2
Vanntetthet*:W1
Vannsøyle*:3000 mm
Brannklasse*:E
Sd verdi*:0,03 m
Bruksområde:-40°C til +80°C
Rivestyrke*, N50 mm:520 langs/460 tvers
Spikerrivestyrke* (spikerhull), N:450 langs/450 tvers
Farge:Grå

* I h.h.t. EN 13859-1