UNDERTAK

Zanda har et komplett utvalg av undertak. Med våre diffusjonsåpne undertak unngår man problemer med fukt på oppvarmede loft. For platetak og ventilerte konstruksjoner gir våre bitumenbaserte undertak en god beskyttelse.

Det er det ytterste sjiktet som er synlig på et tak, og det er naturlig at det er dette som får størst oppmerksomhet. Men hele takkonstruksjonen er viktig for levetiden og hvordan taket vil fungere. I Norge er det krav til to-sjikts tetting av yttertak jfr. Plan og Bygningsloven. Dette gir også huseier en ekstra sikkerhet mot inntrengning av vann, snø og is i isolasjonen og konstruksjonen med dertil mulige fukt- og vannskader. Fra gammelt av bestod undertaket av trepanel og D-papp. Dette er i dag ofte erstattet av en rekke andre typer undertak og konstruksjoner. Vi snakker ofte om to ulike konstruksjoner, kaldtloft (der du har en horisontal isolasjonsflate uten oppvarming over isolasjonen), eller varm konstruksjon (der det er oppvarmet på ”loftet” og du isolerer skråflatene av taket).

Når vi snakker om undertak skiller vi gjerne disse i to hovedkategorier, bærende og forenklede. Forskjellene her er først og fremst at det ved forenklede undertak vil være økte krav til innfestning av yttertakstekkingen. Videre skiller vi mellom diffusjonstette og diffusjonsåpne, dette er svært viktig å være klar over. Diffusjonstette krever to-sjikts lufting av varme konstruksjoner og blir mer kostbart.

Kombinerte undertak og vindsperrer gir de mest effektive konstruksjonene. Her fungerer undertaket som vindsperre og undertak, og det luftes ut i ett-sjikts krysslufting på oversiden. Disse finnes i flere ulike materialer, det være seg trefiberplater, kartongmaterialer eller moderne folier. De trefiber- og kartongbaserte kan ha mangler ved sikkerhet som gjennomtramp og vil kunne gi store bevegelser, slik at gavlvegger kan være vanskelige å beholde loddrette. Samtidig vil disse materialene kunne gi en viss vindavstivning og de kan lagre mye vann i dette sjiktet. Foliebaserte er som oftest av moderne syntetiske materialer og har liten eller ingen fuktvandring. Disse nye moderne undertakene gir også en økt sikkerhet da de vil transportere fukt fra lekkasjer innenfra raskt og effektivt ut av konstruksjonen. På den måten vil en slik konstruksjon gi økt trygghet mot fuktskader over tid.

Altså vil kombinerte undertak og vindsperrer transportere vann, kondens, snø og is som kan komme inn under yttertakstekkingen, raskt og effektivt ut. Samtidig gir de mulighet for en forbedret isolering og derved senke oppvarmingskostnadene, noe som jo også gir, ikke ubetydelige miljøgevinster. Disse undertakene er raske og kostnadseffektive i montasje og gir trygge og gode konstruksjoner. Zandas undertak i Divoroll-serien er et eksempel på dette.