Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Novas form og farger.