Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Nortegls form og farger.