Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset KDNs form og farger.