Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Hollanders form og farger.