Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Dantegls form og farger.