Ventilasjon

Ventilasjonskanalene kommer ut gjennom taket. Dette er et av takets svakeste punkter fordi de
må være tette både mot undertaket og yttertaket. Monier har spesielle tetningsringer for varme
og kalde rør i undertaket, og fralufts- og uttrekkshetter, samt avløpsutlufting for yttertaket.