Tetteprodukter

Det er viktig at takkonstruksjonen er tørr og sunn, da holder taket lengre. Start med et godt undertak.
Møne og takfot er også sensitive deler på taket, der behøves mønebånd og fuglelist. For overganger
finnes ulike tetninger, for eksempel Wakaflex.