Taktilbehør

Her finner du tilbehørsprodukter til ditt takprosjekt. Spesialstein, innfesting, tetting, ventilasjon og taksikkerhet.

Alle bygninger og alle tak er unike. For å ivareta helse og sikkerhet finnes det derfor bestemte lover, regler og anbefalinger som gjør det lettere å få til gode løsninger på de delene av takets utforming som kan påvirkes av dette.

Et tak trenger mer enn bare takstein

Her finner du nødvendige produkter som sikrer takets funksjon og produkter som gjør arbeidet lettere eller får taket til å vare lengre. Alt du trenger av supplerende produkter til taket ditt vil du finne i våre produkter, under respektive takstein.