Garantibeskrivelse

30

Zanda / Monier har 30 års garanti på frostbestandighet, styrke og tetthet på betongtakstein i h.h.t. NS-EN 490-91 og teknisk tegltakstein i h.h.t. NS-EN 1304 og 1024. Garantien dekker innenfor de fem første årene både produkt og arbeidskostnader. Utover fem år ersattes kun produkter. Takstein av både betong og tegl kan i noen grad få kalkutfelling. Videre kan det oppstå såkalte håndteringsmerker på betongen, dvs. sementstøv fra overforliggende steins overflate.

Tegl kan under produksjon og transport få små avskrapninger i glasuren som må aksepteres. Tegl kan også krakelere, dvs. små sprekker i glasuren oppstår p.g.a. forskjellig varmekoeffisient på tegl og glasur. Kalkutslag, håndteringsmerker eller krakelering har ingen betydning for steinens holdbarhet, og er dermed ikke gjenstand for reklamasjoner. Tegltakstein er et naturprodukt som består av ulike typer leire som blir brent under svært høye temperaturer. Farge og form kan variere noe fra takstein til takstein og fra brenning til brenning.

MONIER AS driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til eventuelle spesifikasjonsendringer.

Vi gjør oppmerksom på at fotografier av produkter aldri vil gi en 100% riktig fargegjengivelse. Vi oppfordrer derfor til å se taksteinene hos en av våre forhandlere før man tar en endelig beslutning på valg av farger og overflate.

Garantibeskrivelse