Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Zanda Vestlands form og farger.