Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Zanda Protectors form og farger.