Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Zanda Minsters form og farger.