Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Zanda Classic form og farger.