Ventilasjon

Monier har spesielle ventilasjonshetter og avløpsventilasjon tilpasset Zanda Arktis form og farger.