Velg riktig tilbud!

Når man henter inn tilbud på takomlegging fra håndverkere kan innholdet og prisen variere mye. Hvordan skal du føle deg trygg på at du velger det rette tilbudet? Tak er mer enn bare takstein. Like viktig er det som ligger under yttertaket og ikke minst riktig ventilasjon og sikring. Vi hjelper deg med en oversikt over hva som skal til for å sikre deg et trygt og holdbart tak. Be om et spesifisert tilbud fra din håndverker slik at du ser at alle nødvendige komponenter er med.

UNDERTAK
Et godt tak begynner med riktig undertak. Det skal være motstandsdyktig og holde tett, slik at det beskytter mot fukt utenfra. Diffusjonsåpent, forenklet undertak slipper ut fukt innenfra samtidig som det holder tett mot regn, snø og smeltevann utenfra. Hvilken type undertaksbelegg man velger avhenger av hvilken konstruksjonsoppbygging som ønskes. Les mer om Moniers undertak her.

TAKSTEIN OG SPESIALSTEIN
Møne og gavl krever spesielle stein. Det finnes også spesialstein for gjennomføringer i taket til f.eks. ventilasjon. Gavlstein er en måte å gjøre taket mer holdbart på. Steinen dekker gavlen og erstatter vindskier av tre. 

FUGLELISTER 
Nødvendig for å hindre at småfugl tar seg inn under taksteinen. Redebygging under taksteinen kan skade undertaket og resultere i lekkasje, samt redusere nødvendig lufting.

STIGETRINN
Må monteres dersom pipe skal feies fra taket. Denne skal festes i topp til godkjent innfestningspakke og stigesikring skal benyttes ved takfot.

INNFESTING
Stadig heftigere vær i hele landet gjør at festing av takstein er viktigere enn noen gang tidligere. Du som huseier står ansvarlig for at ikke takstein faller ned fra taket og kan gjøre skade på folk eller gjenstander. Dette gjøres ved hjelp av egnede festemidler som klips og skruer tilpasset den aktuelle steinen.

SNØSIKRING
På samme måte som med taksteinen er du som huseier ansvarlig for at ikke snø fra taket kan rase ned og skade personer eller gjenstander som befinner seg nedenfor. Velger du takstein med glatt eller ubehandlet overflate, krever dette et eget snøsikringssystem som f.eks. snøfangere. 

VENTILASJONSKANALER
Kjøkkenvifter, baderomsvifter og ventilasjonsanlegg har gjerne utkast over tak. Til dette finnes komplette ventilasjonshetter. Det samme gjelder utlufting av kloakk.

MØNEBÅND
Anbefales for å hindre snø og slagregn å trenge inn i konstruksjonen. De beste mønebåndene ventilerer mønet samtidig som de holder tett.

OVERGANGER
Overganger, som fra vegg til tak eller gjennomføringer som piper, ventilasjonshetter etc. er ekstra sårbare for lekkasjer. Det er derfor viktig å sikre god tetting rundt disse. Dette kan gjøres med et tettebånd eller beslag, eller en kombinasjon av disse.