Vedlikehold av taket

Du bør ta en grundig titt på taket ditt hvert år. Vi har laget en enkel sjekkliste for at du skal være sikker på at taket er i god stand. Fortvil ikke hvis du oppdager noe som er i uorden, for da kan du jo gjøre noe med det før det oppstår skade.

For enkelthets skyld pleier vi hos Zanda å dele opp taket og dets funksjoner i fem deler. Det gjør kontrollen enklere og mer metodisk:

Vedlikehold av taket

1. TAKSTEIN

Kontroller at ingen takstein er skadet.

Kikk etter sprekker eller frostsprengninger

Tilgroing er ikke et problem i seg selv, men mose og algevekst kan føre til frostsprengning. Skrap forsiktig av mosen og kontroller taksteinens overflate.

2. INNFESTING

Kjenn etter at all takstein ligger fast. Hvis noen er løse, kan det komme av skadet lekt. Løft på den løse taksteinen og kontroller.

Se etter rustne eller ødelagte spiker.

Ligger gavlstein eller plater riktig?

3. TETTING

Kontroller taket fra undersiden, gjerne med en fuktmåler. Kikk etter blåtre (sopp) eller fuktflekker. Kontroller spesielt nøye ved møne og vinkler.

Kontroller tetningene utenfra ved møne, takvinkler og gjennomføringer. Inntørkede pakninger og tetningsmaterialer bør skiftes. Kontroller at trevirket under dårlige tetninger ikke er fuktskadet.

4. SIKKERHET

Det er naturligvis viktig at alt sikkerhetsutstyr, som stiger, broer og snøfangere er sikre. Kikk etter rust og sjekk at delene sitter ordentlig fast.

5. VENTILASJON

Utvendig rust på blikkdeler som luker eller skorsteiner kan fjernes ved å slipe ned og male om. Deler som er angrepet av rust kan ha en dårligere funksjon, så kontroller dem nøye.

Trenger du hjelp til å reparere taket, eller ganske enkelt et helt nytt tak? Kontakt en av Zandas takpartnere for en uforpliktende befaring og tilbud.

HOLD TAKET TETT!

Les mer her