Taktrender

Gjennom tidene har arkitekturen stilt ulike krav til takstein - fra de gamle grekernes templer til dagens villaer. Og utviklingen fortsetter med nye materialer, former og funksjoner.

Da menneskene lærte å brenne tegl, begynte de snart å bruke dette hardføre og brannsikre materialet til tak. Dette skjedde rundt 1000 år f. Kr., antakelig først i Kina, men omtrent samtidig i antikkens Hellas og i den etruskiske kulturen i nåværende Italia. Det skulle allikevel gå mer enn 2000 år før teglstein ble tatt i bruk i de nordlige landene, og da på kirker og klostre. I middelalderen var det først og fremst i byene teglsteinstak ble brukt. Den viktigste funksjonen for teglsteinstakene var at vannet rant av, samtidig som det var ventilerende. Opprinnelig var det også for at røyken fra ildsted og lys skulle forsvinne.

Rasjonelle krav

Et tak må også være rasjonelt å legge. Derfor er takstein mer eller mindre identiske, selv om man tidlig brukte to forskjellige typer for å dekke et tak. Munk- og nonnestein er ett eksempel.

Industrialiseringen gjorde at man kunne tilvirke takstein mer industrielt, samtidig med at inflyttningen til byene gjorde at byggearbeider her skjøt fart.  Alternativene til takstein har vært mange. Før var det blant annet jord, torv, spon og siv. I dag er det først og fremst plater, papp eller betong. Betongtakstein var til å begynne med en måte å forsøke å kopiere teglstein på, men i dag kan betongtakstein også brukes til å gi taket et spesielt utseende eller funksjon - delvis ved at en betongtakstein kan farges i et stort utvalg farger, og delvis ved å gi dem en spesiell overflatebehandling. Betongtakstein er derfor et meget godt alternativ til tegl.

Se på mulighetene

Et tak med takstein gir et harmonisk inntrykk. Vi har lært oss å se det som et tegn på et velbygget hus. Taket er faktisk husets femte og viktigste fasade og bidrar i stor grad til helhetsinntrykket. Profilen på taksteinen gir en struktur som er behagelig før øyet. Takets utforming setter sitt preg på helhetsinntrykket av huset, og  dyktige arkitekter har til alle tider utnyttet taket til å gi sin bygning et spesielt særpreg. I dag finnes det et stort utvalg former, overflatebehandlinger og materialer som arkitekten kan utnytte for å vekke assosiasjoner og understreke inntrykket. En flatere takstein gir et kompakt inntrykk, mens en hvelvet gir et luftigere preg. En blank, glassert overflate kan gi huset en ny dimensjon i solskinnet.

Grenseoverskridende trender og tradisjoner

Utformingen av taket - hva som oppfattes som pent - er ofte dypere forankret i kultur og tradisjon enn man aner, selv om vi ofte låner uttrykk fra andre deler av verden. For et selskap som MONIER er dette en realitet og en mulighet. Våre lokale produksjonsenheter produserer stein og materialer ut fra en lokal tradisjon, men samtidig er vi et globalt konsern.

Vil du ha et kinesisk tak, eller et portugisisk? Vi kan ordne det også.