Slik fungerer taket

Takstein - det klassiske takmaterialet

Takstein har vært i bruk i tusener av år. Det er det en grunn til. De gir et tett, sikkert og pent tak. Det første skrittet mot et perfekt tak kan være å forstå hvordan det fungerer.

Vi sier noen ganger at taket er husets femte og viktigste fasade. Men det er vel egentlig å undervurdere det. Taket har en tøffere jobb enn veggene. Det skal motstå regn, vind og snø, og det krever godt materiale.  Her har vi tenkt å fortelle hvordan taket fungerer. Det er faktisk smartere enn man er klar over. Vi begynner utenfra, eller rettere sagt ovenfra.

TAKSTEINEN:

Det opprinnelige takmaterialet er tegltakstein. Det er et sterkt, hardført og naturlig materiale. Det tåler store temperatursvingninger uten å ta skade eller bli angrepet av skadedyr eller mikroorganismer, i motsetning til for eksempel tre, siv eller spon som er noen av de andre klassiske, naturlige takmaterialene.

Betongtakstein er det eneste som kan konkurrere med tegl hva gjelder varighet, hverken plater eller shingel har like lang varighet som takstein i tegl- eller betong. Betongtakstein har en forventet levetid på 50 år eller mer, tegl kan du forvente at varer i mer enn 75 år. Taksteinen er utformet slik at regn og snø skal renne bort. Derfor må et tak med takstein ha en viss helling, fra ca. 14°, ellers risikerer man at det kommer vann inn under steinen. Denne takvinkelen varierer fra én stein til en annen. For å være på den sikre siden: sjekk med din forhandler eller taklegger.

Slik fungerer taket

UNDER TAKSTEINEN:

Taksteinen ligger på overliggere, lekter, på taket. Her legges taksteinen på og "låser" hverandre nedenfra og opp. For å øke motstandskraften mot hardt klima, festes steinen med klips, spiker eller skruer til lektene. Hvordan dette gjøres, avhenger av hvilken type takstein som brukes og hvor utsatt taket er for sterk vind. Lektene ligger på et undertak.

SPESIALSTEIN

Møne og gavl krever spesielle stein. Det finnes også spesialstein for gjennomføringer i taket til f.eks. ventilasjon. Gavlstein er en måte å gjøre taket mer holdbart på. Steinen dekker gavlen og erstatter vindskier av tre. Det finnes en mengde løsninger for å gjøre taket sterkere og sikrere.

ORIGINALTILBEHØR  - OGSÅ FOR TAK

Et tak vil aldri bli sterkere enn det svakeste punktet. Derfor har Monier lagt ned mye tid og forskning rundt disse detaljene. Hver spesialstein eller komponent er testet, ikke bare med tanke på en spesiell funksjon, men også for at den skal fungere sammen med resten av taket som en helhet. Den enkleste måten å få et tak med en garantert funksjon på, er å be om en takpakke fra Zanda/Monier.

SIKKERHET

Når alt kommer til alt er det ditt tak, og med det følger et visst ansvar. Du er ansvarlig for de som beveger seg opp på taket for å arbeide, f. eks. feieren osv. De kan nekte å gå på taket hvis du ikke har riktig sikring. Du er også ansvarlig for at snø og is ikke faller ned fra taket og skader folk eller gjenstander. Det er derfor viktig med riktig snøsikring. Alt nødvendig sikringsutstyr  inngår i takpakkene fra Zanda/Monier.