Legge taket selv

Å legge taket selv er ikke vanskelig, men det krever nøyaktighet og planlegging. Her er en liten beskrivelse.

Liker du å bygge, kan det være et morsomt prosjekt, som man helst bør være flere om. Å gjøre det selv innebærer også kostnadsbesparelser. Vi gjør det vi kan for at det skal være så enkelt som mulig for deg. Velg en av våre takpakker, så er du sikker på at alt tilbehør du trenger følger med, og at de ulike spesialsteinene og tilbehøret er tilpasset hverandre. Vi kan også hjelpe deg med å løfte steinene opp på taket, slik at du slipper den tyngste jobben selv.

SLIK GJØR DU:

De gamle steinene skal bort først. I mange tilfeller kan man selge eller gi bort de gamle steinene og samtidig få de fraktet bort.

UNDERTAKET

Undertaket er en viktig del av husets konstruksjon. Undertaket skal gi deg som huseier en sikkerhet mot inntrengning av vann, snø og is i isolasjonen og konstruksjonen med dertil mulige fukt- og vannskader. Noen undertak er bygget for å kunne ”puste”, andre er helt tette. Zanda har undertak for alle typer hus og takkonstruksjoner.

Legg taket selv

LEKTER OG SLØYFER

Sløyfene legges fra raft til møne, plasseres oppå undertaket og over taksperrene. Sløyfene bør festes med spiker-/skrueavstand på 300 mm eller mindre. Det er en fordel å bruke trykkimpregnerte sløyfer, og minimum tykkelse er 23mm. Sjekk imidlertid leggeanvisning for takleggingen som skal benyttes ang. krav til lufting.

Lektene monteres i takets lengderetning, og er feste for takleggingen. Minste lektedimensjon er 30 mm x 48 mm. Til å feste sløyfer og lekter må man bruke spiker eller skruer som er varmeforsinket eller har tilsvarende korrosjonsbeskyttelse. Alternativt kan det benyttes skruer av rustfritt stål.

LEGG TAKSTEIN

Selve leggingen er ikke vanskelig, men det krever nøyaktighet. Som hovedregel begynner man nedenfra og arbeider seg oppover. Teknisk takstein er lettere å legge enn f.eks. vingetakstein. Taksteinen festes på lektene med spesialspiker, skruer eller innfestningsklips. Last ned leggeanvisning for Zanda / Moniers tegl- og betongtakstein her.

TAKSIKRING

Et tak trenger sikring, som f.eks. snøsikring og stiger. Arbeidsmiljøloven krever typegodkjent utstyr for trygg og sikker forflytning på taket. Feieren ferdes ikke på taket ditt dersom du ikke har stigetrinn. I tillegg så er det også et krav fra 3° takfall, avhengig av takform og taklegging, om at det skal være snøsikring som sikrer mot snø og isras fra tak.

TAKMØNE

Møne er takets høyeste punkt, der hvor takflatene møtes. Dette er en spesielt utsatt del av taket. Her er det viktig at du bruker tettebånd for å hindre inndriv av fugler, slagregn og fyksnø fra å komme inn under taktekket, samtidig som det ivaretar en god utlufting. Dette bidrar til økt levetid på taket. Samtidig kreves det god ventilasjon for å forlenge levetiden på lekter og undertak.

SPESIALLØSNINGER

Det kreves forskjellige typer spesialløsninger til hvert enkelt tak. Derfor har  utviklet et komplett sortiment av spesialstein og tilbehør for å kunne levere et trygt og sikkert tak. Kjøper du en takpakke fra Zanda, kan du være sikker på at du får alt du trenger for et trygt og sikkert tak. Bruker du vårt originaltilbehør, og monterer dette etter gjeldende monteringsanvisninger kan du være sikkert på å få et trygt tak som varer lenge.

DETALJERTE MONTERINGSANVISNINGER

For hver type takstein finnes det detaljerte, komplette monteringsanvisninger.

FÅ HJELP

Dersom du synes at prosjektet virker for stort, finnes det mange dyktige takleggere som gjerne hjelper deg.
Zanda samarbeider med dyktige takleggere rundt om i hele Norge. Søk her for å finne en taklegger nær deg.