En viktig investering!

Taket kommer ofte et stykke ned i prioriteringsrekken, gjerne etter kjøkken og bad. Faktisk er investering i taket det som gir deg mest tilbake i form av verdiøkning på boligen. Taket er husets viktigste fasade og kan i tillegg løfte inntrykket på huset betraktelig. 

Renover taket

DEKKES IKKE NØDVENDIGVIS AV FORSIKRING

Man må være klar over at lekkasjer på tak og følgeskader av dette ikke nødvendigvis dekkes av forsikringen. Har man et eldre tak som ikke er nødvendig kontrollert og /eller vedlikeholdt kan forsikringsselskapet anse det som uaktsomt. Takets viktigste funksjon er å holde konstruksjonen under tørr. Det hjelper lite med nyoppusset hus innvendig hvis taket ikke er tett.

IKKE VENT TIL DET LEKKER

Det kan bli mye dyrere å skifte taket dersom man venter til skade er oppstått. Mugg kan forplante seg nedover i konstruksjonen og utgjøre helserisiko. Råte kan oppstå og resultere i at man må skifte store deler av takkonstruksjonen. Dette kan fort bli veldig kostbart.

TAKFORNYING

Det er viktig å være oppmerksom på at det svært sjelden er taksteinen som er årsak til taklekkasje, men derimot lekkasje rundt gjennomføringer i taket eller skader på undertaket. Såkalt takfornying eller maling av takstein har ingen funksjon for tetting av tak. Dette er ren sminking av taket og øker ikke levetiden på taket som helhet.

VELG SERIØSE HÅNDVERKERE

Taklegging er et håndverk som krever faglig kompetanse. En viktig investering som taket ditt er ikke verdt risikoen ved å benytte useriøse håndverkere. Når du skal sammenlikne tilbud er det viktig at du vet hva som bør være med for at taket ditt skal holde i mange tiår fremover. Her finner du informasjon om hva et sikkert tak bør inneholde.

Zanda har et nettverk av takleggere som vi samarbeider med. De kommer gjerne på befaring til deg og gir deg et uforpliktene tilbud på en takomlegging. Se om vi har en Zanda Takpartner i ditt område her.