Vi er din takpartner

Både små og store tak trenger en takpakke. Vi kan støtte våre profesjonelle kunder som ingen annen takleverandør. Vår organisasjon bistår med alt fra rådgivning i prosjekteringsfasen til  beregning av materialbehov og annet tilbudsunderlag,  til avsluttende leveringsplaner med løft direkte til tak.

I tillegg til takstein, må man også ha komponenter til innfesting, tetting, ventilasjon og taksikkerhet for at jobben på taket skal kunne gjennomføres på en effektiv måte. Grunnlaget er en takpakke. Alt som inngår i våre takpakker er grundig testet og utformet for å oppnå best funksjon og rasjonell montering. Men vi kan faktisk bidra med mer enn det.
Monier har ressurser nok til å være med i hele byggeprosessen:

  • Vi har kontakt med arkitekter, og hjelper dem til å finne riktige takmaterialer.
  • Vi hjelper til med underlag for beskrivelser og konstruksjon.
  • Sammen med våre forhandlere foretar vi mengdeberegninger av både takstein, komponenter og tilbehør for hele takpakken!
  • Vi hjelper byggherrer og taktekkere med optimalisert logistikk.
  • Monteringsinstruksjoner, praktiske råd og produktopplæring er alltid tilgjengelig for våre partnere.

Ta kontakt med oss for mer informasjon. Klikk her.