Husk taksikring i vinter!

Zanda med snø

En ny vinter er i fremmars, og igjen er snøsikring på taket i fokus. Flere av de siste vintrene har vært snørike, og påkjenningene på takene har vært store. Mange har fått merke brekkasjer og uhell som følge av manglende snøsikring.

Snøfangere

SNØFANGERE KAN REDDE TAKET
Erfaringene viser at dersom man opplever at taksteinen knekker nederst i vinkelrennen skyldes dette manglende snøfangere. Vinkelrenner er spesiellt utsatte ved snølast. Våt snø har ekstremt tung vekt - dersom det ligger snø på en større flate og trykker ned mot vinkelrennen vil trykket i bunnen av denne bli så stort at tekkingen skades. Friksjonskoeffisient på taktekking er avgjørende for hvilket behov det er for snøfangere.

Zanda Rustikk er et eksempel på takstein med høy friksjon hvor man slipper snøfangere opp til 35° takvinkel.

HUSEIERS ANSVAR
Huseier er ansvarlig for at taket er sikret mot snøras eller annet som kan falle ned og skade folk, dyr eller gjenstander nedenfor taket. Det påligger også huseier å vurdere hvorvidt snø må fjernes fra taket dersom snømengde overstiger bygningens dimensjonerte snølastkapasitet. Danner det seg store snøskavler på deler av taket må man også være klar over at disse bør fjernes da man her vil få stedvis større snølast enn hva bygningen er dimensjonert for.

Skader som følge av denne type overlast forekommer ofte i forbindelse med vinkelrenner, detaljer/gjennomføringer og lignende utsatte områder på taket.

Det finnes forskrifter for hvordan en takjobb skal utføres. Dersom taket blir utsatt for en hard vinter og mye snø er det veldig viktig at man ikke bare følger forskriftene når man legger taket, men også at man sjekker taket med jevne mellomrom.

MÅKING AV TAKET VED STORE SNØMENGDER KAN VÆRE NØDVENDIG
Hvis man vurderer at man burde måke taket er det viktig at dette gjøres på en sikker måte. Sikkerhetsline skal brukes og denne skal være stram når man foretar måkingen. La ca 20 cm. snø ligge igjen på taket for å unngå å skli på taket samt for å unngå skader på selve takmaterialet.

Tips fra Monier;

  • Den som går opp på taket må sørge for egen sikkerhet, før man begynner å rydde snø.
  • Hele taket må måkes, da ujevn vektfordeling kan være en belastning for selve takkonstruksjonen.
  • Ta ikke bort all snø. La ca. 20 cm. ligge igjen slik at du ikke skader takmaterialet. Sørg for at du har en form for snøsikring på taket, slik at snøras ikke kan skade personer og/eller gjenstander.