Monier tester og utvikler

Et tak må tåle mye. Og enda mer må det tåle i Moniers forskningssentre. Vi gjennomfører grundige tester kontinuerlig.

Monier har flere forsknings- og utprøvingsanlegg rundt omkring i verden. Forskningen dreier seg ikke bare om å utvikle takstein, men også om komponenter og spesialstein. Før vi lanserer et nytt produkt gjennomgår det beinharde tester. 

Monier tester og utvikler

Vi foretar vanligvis tester innen følgende områder.

UV-STRÅLINGSTEST

Sollys bryter ned plast og polymer på taksteinens overflate. Det er derfor viktig å teste motstandsdyktigheten nøye.

FROSTBESTANDIGHET

En skadet takstein kan slippe inn vann som kan forårsake frostskade.

EROSJON

Regnvann er surt og i områder med luftforurensing kan surheten føre til korrosjonskader. Derfor tester vi materialer og overflater for å kunne stå imot dette.

HURTIGE TEMPERATURSVINGINGER

Overflatetemperaturen på en takstein kan endre seg 50 °C på bare noen minutter. Disse hurtige forandringene kan føre til mikroskopiske sprekker i overflaten. Gjennom disse testene sikrer vi at nasjonale byggeforskrifter og normer overholdes, i tillegg til god kvalitet på lang sikt. Man kan trygt si at MONIERs tak alltid er på topp!

Read more about the Braas Monier Group