EN SUNN INVESTERING

MONIER utvikler og tilbyr takprodukter som hjelper brukeren til å skape miljø- og energimessige forbedringer. Samtidig arbeider vi kontinuerlig med å redusere vår egen påvirkning på miljøet – både når det gjelder valg av materialer og i  produksjonsprosessen.

NATURNÆRE TAKSTEINER

Våre tegltaksteiner inneholder bare leire fra åkrer i nær tilknytning til fabrikken. Betongtaksteinen inneholder bare cement, sand, vann og kalk. Taksteinene har også en meget lang levetid. Dette betyr både en miljømessig og økonomisk sunn investering.

EN SUNN INVESTERING

ENERGI - VERD Å TENKE PÅ

I fabrikken vår i Årdal gjenvinner vi varmen fra kompressoren til oppvarming i fabrikken. Videre gjenvinner vi også spillvann til bruk i prosessen. I samtlige prosesser streber vi etter å holde energiforbruket og restprodukter på et absolutt minimum. Alt avfall leveres til gjenvinning/deponi via godkjente renovasjonsfirma.

ANALYSERING OG SERTIFISERING

I løpet av 2010 har vi latt spesialister fra det svenske konsulentfirmaet ÅF foreta fullstendige analyser av alle fabrikkene våre, for å sikre at vi på ingen måte fraviker de lover, regler eller retningslinjer som vi er pålagt å ta hensyn til. 

TAK FOR FRAMTIDEN

Vi ser det som en soleklar oppgave å utvikle produkter som ligger i forkant når det gjelder å bidra til varige og energieffektive tak. Et produkt vi er glade for å etterhvert kunne lansere er solcelleproduktene våre. Disse vil være et supplement til de vanlige taksteinene. Et alternativ som tar solcelleenergien et steg nærmere i å være en naturlig del av det moderne taket.

Braas Monier  Building Group