Helse og sikkerhet

I MONIER arbeider vi med den eneste akseptable målsetningen – ingen ulykker, uhell eller yrkessykdommer.

Alle ansatte har krav på et godt arbeidsmiljø, samtidig som alle forventes å bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi som arbeider hos MONIER, har derfor vist vår delaktighet ved å skrive under på vår helse- og sikkerhetspolicy.

Helse og sikkerhet

Innenfor MONIER arbeider vi med både globale og lokale mål for arbeidsmiljøet. Et eksempel på våre globale mål er "Sikre stopp av maskiner under vedlikeholdsarbeid", og lokalt på produksjonsanleggene er trucktrafikken på lagerområdene våre et prioritert område.

Vi arbeider aktivt med et såkalt "sikker atferd-program", og lederne har gjennom synlig ledelse på arbeidsplassene et tydelig ansvar for arbeidsmiljøspørsmål. Vi har også en heltidsansatt helse- og sikkerhetsrådgiver som har som oppgave å støtte ledernes og medarbeidernes arbeid for et sikrere arbeidsmiljø.

Gjennom vårt fokus på helse og sikkerhet har vi hevet bevisstheten om farene og dermed klart å redusere antallet ulykker.