TAKET I FOKUS NR. 5 2011
Takrenovering i vinterhalvåret!

I skrivende stund har vinteren uteblitt – og takk for det. Taksalget så langt i november har vært fantastisk, og vi gleder oss til fortsettelsen.

Vi ønsker likevel at flere håndverkere skal tenke nytt, og også foreta takrenovering i vinterhalvåret. Det er faktisk bedre å legge tak i den tørre vinterårstiden, sammenliknet med høsten, med mye fukt og nedbør. Litt snø er absolutt ingen hindring for å legge tak, noe husprodusenter og entreprenører har gjort i alle år – uten betenkeligheter og med stort hell.

Så la oss i fellesskap bestrebe oss på å utvide sesongen for renovering av tak. Vinteren er en utmerket årstid for bytte av tak, da håndverkeren tradisjonelt også har bedre kapasitet. Bring forretningsideen ut til håndverkere du er i kontakt med, og få noen av dem til å spesialisere seg, ved å renovere tak HELE året.

Dermed vil vi utvide og fordele taksalget over hele året, slik at vi utnytter kapasiteten maksimalt for alle involverte. Det vil også selges og legges flere tak totalt sett, noe vi i takbransjen ønsker velkommen.

I Taket i Fokus denne gang minner vi igjen om viktigheten av snøsikring. Temaet er like aktuelt i forkant av hver vinter. Du kan lese om vårt nye sentrallager i Nord-Norge, samt hvem som var den heldige vinneren av et tak fra Monier i høstens konkurranse på Altomtak.no.

God lesning og lykke til med vinterenovering av tak!

MVH Ivar Fredriksen, Key Account & Sales Team Manager B2C

Vinteren kommer - husk snøsikring av taket!

Etter mange snørike vintre bak oss, er temaet om snøsikring av tak igjen et aktuelt tema. Mange har opplevd skader og uhell som følge av manglende snøsikring. Det er også huseiers ansvar å sikre taket mot snøras for de som passerer under taket.

LES MER 
Nytt sentrallager i Nord-Norge

Monier har etablert nytt sentrallager i Tromsø for å kunne yte enda bedre service til våre kunder i nord. Endringen bidrar til at vi nå kan tilby leveranser på alle Hurtigrute-anløp innen 5 dager..

LES MER 
Monier gratulerer vinneren!

Vi har kåret en vinner av høstens konkurranse på vår forbrukernettside om tak; Altomtak.no.

I konkurransen skulle man laste opp bilde av sitt hus og fortelle hvorfor man fortjente å vinne et tak fra Monier.

 

LES MER 

Part of BMI Group

Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet? Klikk her for å fjernes som mottaker.

If you cannot read this newsletter, please click here.