TAK-ÅRET 2013
God Jul og oppsummering av tak-året 2013

Når vi nå nærmer oss jul og slutten på året, er det på sin plass med en liten oppsummering av et begivenhetsrikt år for oss i Monier.

2013 har vært det første hele året hvor all produksjon av Zanda betongtakstein har foregått ved vår fabrikk i Årdal. Dette har gått over all forventning, og utfordringen med økt produksjon i fabrikken har blitt løst på en utmerket måte av staben i Årdal.

 

Vi var også spente på reaksjonene fra markedet når vi kuttet ut H-panne-profilen og gikk over til å produsere Zanda-profil på all betongtakstein. Reaksjonene har utelukkende vært positive. Vi produserer i dag Zanda-profilen med 5 ulike overflater: Zanda Rustikk– Zanda Protector– Zanda Polar – Zanda Elegant og Zanda Vestland.

 

Salget av våre nye bitumenbaserte undertak på rull har virkelig tatt fart i år. Særlig gjelder dette undertaket Terfelt, som har fått stor anerkjennelse hos takleggerne. Våre bitumenbaserte undertak ble innført som et resultat av at vi ønsker  å være en enda mer komplett leverandør av total-løsninger på tak.

 

Den siste store endringen i 2013, var at vi flyttet hovedkontoret i Norge fra Slemmestad til Asker, og derfor ble september meget hektisk.

 

Rent salgsmessig var første halvår noe labert i forhold til 2012, for så å normalisere seg utover høsten. Totalt blir 2013 et godt tak-år, og på linje med 2012. Det er også hyggelig å registrere at kjeder og forhandlere vil ha stort fokus på tak også i 2014. Her er det mye spennende på gang!

 

Vi i Monier vil med stor ro og tro på framtiden, ønske dere en riktig God Jul og et Godt Nytt Salgsår!

 

Med vennlig hilsen

For Monier AS

 

Ivar Fredriksen

Salgssjef

Part of BMI Group

Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet? Klikk her for å fjernes som mottaker.

If you cannot read this newsletter, please click here.