JULEHILSEN FRA MONIER - TAK-ÅRET 2012
2012 har vært et begivenhetsrikt år

Når vi nå nærmer oss jul og slutten på året, så er det betimelig med en liten oppsummering av et begivenhetsrikt år for oss i Monier.

UTVIDET ZANDA-SORTIMENT
I februar besluttet vi å samle all vår produksjon av betongtakstein ved vårt produksjonsanlegg i Årdal i Ryfylke. Dette for en mer effektiv og optimalisert produksjon av Norges mest solgte takstein – Zanda. Høsten 2012 utvidet vi også Zanda-familien med 2 nye varianter: Zanda Vestland og Zanda Elegant. Samtidig besluttet vi å konsentrere all vår betongproduksjon om én felles profil, og dermed utfase H-Pannen.

MER KOMPLETT ENN NOEN GANG TIDLIGERE
I tillegg til å utvide Zanda-familen lanserte vi i høst en rekke nyheter på undertaksiden. Vi utvidet Divoroll-serien, i tillegg til å introdusere 3 nye bitumenbaserte undertak fra den ledende italienske leverandøren, Silcart. Vi er dermed nå en komplett leverandør – også på undertak.

NYTT HOVEDLAGER PÅ ØSTLANDET
I midten av november flyttet vi hovedlageret på Østlandet til en mer sentral plassering i Drammen. Lageret har enkel tilgjengelighet fra E18 og har dypvannskai for enkel levering av takstein. Vi takker for stor forståelse fra våre forhandlere i overgangsfasen til nytt lager. Vi jobber for å sikre best mulig servicegrad for leveringer og opphentinger på Østlandet.

Rent salgsmessig var første halvår kjempebra, for så å normalisere seg noe utover høsten. Totalt blir 2012 et meget godt takår. Det er også hyggelig å registrere at kjeder og forhandlere vil fortsette å ha stort fokus på kategorien tak i 2013.

Dette gjør at vi i Monier med stor ro og tro på framtiden kan ønske dere en riktig God Jul og et Godt Nytt Salgsår!

Her finner du Moniers åpningstider i julen

MVH Ivar Fredriksen, Key Account & Sales Team Manager B2C

Part of BMI Group

Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet? Klikk her for å fjernes som mottaker.

If you cannot read this newsletter, please click here.