Nyhetsartikel 1

Den bästa artikeln i världen

Först och främst vill jag tacka för 2008 som bjöd på många berg- och dalbanor men som till slut landade i ett ganska bra år för svenska takmarknaden. Det gungar fortfarande rejält runt omkring oss men vi på Monier håller stadigt i nocken och ser ändå med tillförsikt på framtiden.

En av anledningarna till att vi gör det, är beskedet som kom i december med möjligheten till ROT-avdrag. Det är naturligtvis positivt för oss som säljer tak, eftersom den stora kostnaden för kunderna är just läggningen av taket och inte materialet.

En annan stor nyhet i år som vi tror starkt på är MPS, Monier Project Support som hjälper fastighetsägare, arkitekter, byggherrar med flera att hålla ihop hela takprojektet. Mer om det kan du läsa i artikeln ”Om du vill, så är vi med hela vägen”.

Det här är en alternativ text
Det här är en Caption
En alternativ text
Ytterligare en bildtext