Detaljer om takpakke

Alle hus har sine egne krav til spesialløsninger for møner, gavler, ventilasjon og sikkerhet. En takpakke inneholder alle nødvendige komponenter.

Detaljer om takpakke

Når du har bestemt deg for hvilken takstein du vil ha på taket ditt, eller ønsker å sammenligne priser, kan det være lurt å kalkulere inn alt som trengs allerede fra starten av.

For det dreier seg ikke bare om takstein. Gavler, møner, tetninger, innfestninger og gjennomføringer for ventilasjon er også en del av det nye taket. I tillegg kommer sikring som takstiger og snøsikring.

For å gjøre det enklere for deg, kan vi sette sammen en takpakke med alt det du trenger. Denne takpakken vil være unik for ditt hus, slik at taket oppfyller alle de krav og forskrifter som bestemmer hva som skal finnes på et tak.

I takpakken inngår:

  • NORMAL- OG SPESIALSTEIN. Det er viktig at taket og alle utsatte punkter som gavler, møne og gjennomføringer dekkes godt. Dette gjøres pent og effektivt ved hjelp av normal- og spesialstein.
  • INNFESTING. For å sikre takets funksjon og sikkerhet under alle værforhold, skal taksteinene festes med godkjente produkter.
  • TETTING. Et tett og riktig ventilert tak er en forutsetning for et sunt hus. Zandas produkter; undertak, mønetetting, pipetetting, fugemasse osv. sørger for dette.
  • TAKSIKRING. Huseieren er ansvarlig for at taket er trygt å ferdes på. f.eks. for feiere. Også skader ved snøras er huseiers ansvar. Zanda har testet og godkjent sikkerhetsutrustning for tak som passer til taksteinene.
  • VENTILASJON. Husets ventilasjon krever gjennomføringer i taket. Med produkter som er tilpasset taksteinen får man en sikker og pen løsning.

Vil du vite mer om Zandas produkter og løsninger? Se i vår produktkatalog her.