RENOVER TAK MED GAMMEL TAKSTEIN

Med ny takstein beholdes husets stil og karakter. Med en nyere stein som kanskje er litt finere og mer eksklusiv øker verdien på huset enda mer! Det er trygt med nytt tak som oppfyller alle de kravene og behovene et moderne hus stiller. Og når du først bytter taksteinen, kan det være lurt og energieffektivt å benytte anledningen til å tilleggsisolere og bytte ut den gamle tjærepappen med et undertak som puster.

RENOVER TAK MED GAMMEL TAKSTEIN

Steg for steg

  1. Ta bort det gamle takmaterialet og fjern de gamle lektene
  2. Fjern det gamle undertaket – dersom nødvendig
  3. Legg nytt, pustende undertak – Vi anbefaler Divoroll
  4. Monter sløyfer og lekter med avstand tilpasset taksteinene
  5. Monter nye takstein
  6. Monter alt tilbehør, som beslag, tettebånd, taksikringsprodukter, gjennomføringer m.m.