RENOVER SHINGELTAK

Shingel ble ofte benyttet som standard på hus fra 70- og 80-tallet. Disse takene har begrenset levetid og mange er derfor modne for nytt taktekke. De aller fleste av disse takene kan renoveres med takstein. Sjekk stempel på takstolene dersom du er i tvil. Shingeltak er også meget godt egnet som undertak for å legge takstein. Svært ofte slipper du å fjerne shingelen før du legger nytt taktekke. Takstein har tyngden som gjør at huset setter seg og reduserer “knirking” i huset. Det isolerer også mot støy fra regn eller fly. Takstein har en forventet levetid på 50-100 år. Ved å oppgradere fra shingel til takstein øker du verdien på boligen din.

Renover shingeltak

Steg for steg

  1. Ta bort det gamle takmaterialet og fjern de gamle lektene
  2. Fjern det gamle undertaket – dersom nødvendig
  3. Legg nytt, pustende undertak – Vi anbefaler Divoroll
  4. Monter sløyfer og lekter med avstand tilpasset taksteinene
  5. Monter nye takstein
  6. Monter alt tilbehør, som beslag, tettebånd, taksikringsprodukter, gjennomføringer m.m.