RENOVER METALLTAK

Et tak med takstein holder betydelig lenger enn metall, og vil aldri ruste. Taket puster, og faren for kondensdanning blir mindre, spesielt med et diffusjonsåpent undertak. Verdien på huset øker med takstein, og en veldig positiv effekt er at takstein ikke bråker i hardt vær eller ved væromslag, og at det ikke blir like varmt om sommeren. Det høyner livskvaliteten for den som lever, arbeider og sover under taket.

RENOVER METALLTAK

Steg for steg

  1. Ta bort det gamle takmaterialet og fjern de gamle lektene
  2. Fjern det gamle undertaket – dersom nødvendig
  3. Legg nytt, pustende undertak – Vi anbefaler Divoroll
  4. Monter sløyfer og lekter med avstand tilpasset taksteinene
  5. Monter nye takstein
  6. Monter alt tilbehør, som beslag, tettebånd, taksikringsprodukter, gjennomføringer m.m.