Søk Taklegger

Her finner du alle takleggere som er medlemmer i Monier Partner Club. Det betyr at de er spesielt utvalgte som dyktige takleggere som kan MONIERs produkter. De blir jevnlig oppdatert på våre produkter og metoder. De arbeider helt frittstående fra MONIER, men vi har et tett samarbeid og det betyr at de kjenner produktene våre – både kvalitetsmessig og hvordan man legger taket på beste måte.

Takleggerne får kontinuerlig informasjon fra oss når det gjelder lover og regler innen taksikkerhet, som gjelder både under takleggingen og når taket er ferdig. Å benytte en av MONIERs takleggere betyr trygghet for deg som huseier.

Søk Taklegger

 

Taklegger