Atferdsregler

Code of Conduct

Ansvarlig, profesjonell atferd er uunnværlig for å kunne leve opp til Braas Monier-gruppens visjon om å realisere det fulle potensialet for tak. Lovlydighet, gjensidig respekt, integritet og pålitelighet er verdiene vi støtter oss på i vårt daglige samarbeid med hverandre og overfor våre konkurrenter. Disse verdiene er en integrert del av vår foretakskultur og grunnlag for Monier-gruppens bærekraftige suksess og gode omdømme.
 
Overholdelse av lover, regler og forskrifter er og vil alltid være en viktig prioritet for Moniers ledelse – både på gruppenivå og lokalt. Vi har etablert et gruppeomfattende system for oppfølging av regler og forskrifter
som passer på at de generelle prinsippene i atferdsreglene følges alle steder der vi er aktive.
 

De viktigste temaene i reglene handler om overholdelse av lover og etiske standarder, relasjoner med forretningspartnere og tredjeparter, unngåelse av interessekonflikter, helse og sikkerhet samt informasjonssikkerhet og selskapets eiendom. Atferdsreglene gjelder for alle ansatte over hele verden og alle direktører og ledere innenfor Monier-gruppen. Alle ansatte hos Monier plikter å følge disse reglene, og alle ledere plikter å kontrollere at alle de er ledere for, også gjør det.
 

Klikk her for å laste ned Moniers atferdsregler.