Legal disclaimer

Erklæring om ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet er laget av Lafarge Roofing AB, Telegrafgatan 6a, Box 518, SE-169 29 Solna, Sverige. Lafarge Roofing AB har utviklet og eier nettstedet samt dets innhold. Nettstedet kan kun brukes i henhold til nedenstående bruksvilkår. Bruker du nettstedet betyr at det du også aksepterer disse vilkårene.

Bruksvilkår

1. Opphavsrett

Alle rettigheter for nettstedet og dets innhold tilhører Monier Roofing AB eller en tredjepart. Nettstedet er for privat, ikke-kommersiell bruk og du kan benytte deg av bestillingsfunksjonene Monier Roofing AB har utviklet for nettstedet. Enhver bruk som går ut over det å se på nettsidene, nedlasting eller utskrift av deler av nettstedet for privat (ikke-kommersiell) bruk, er forbudt. Varemerker, inkl. logoer, slagord og produktnavn er registrerte eller ikke-registrerte varemerker og tilhører Monier Roofing AB eller brukes av Monier Roofing AB under lisens. Det utgis ikke lisens for disse varemerkene.
 

2. Mangfoldiggjøring

Mangfoldiggjøring av nettstedet eller deler av nettstedet er bare tillatt for privat og ikke-kommerisell bruk, med den betingelse at Monier Roofing AB blir oppgitt som kilde. Derfor må enhver kopi (papirkopi, digital kopi eller annet) merkes med følgende: “Kilde: www.monier.no" og "© Monier Roofing AB”.

3. Lenker

Det er ikke tillatt å endre nettstedet og/eller dets innhold, som ved å lage en ny ramme, lenke eller en hvilken som helst kopling, uten en eksplisitt, skriftlig avtale med Monier Roofing AB. Allerede eksisterende lenker på nettstedet er lagt inn som en praktisk hjelp for deg. Når du bruker de eksisterende lenkene, forlater du Monier Roofing ABs nettsted. Følgelig har Monier Roofing AB ingen innflytelse på innholdet til de nettstedene du kommer til via lenkene. Monier Roofing AB er derfor heller ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte oppstå ved å gå inn og se på disse andre nettstedene eller ved å laste ned eller på annen måte bruke innholdet på de andre nettstedene. Hvis lenker på en tredjeparts nettsted leder til Lafarge Roofing ABs nettsted, betyr ikke dette at Monier Roofing AB er enig i dette nettstedets innhold eller på noen måte er ansvarlig for det andre nettstedet.
 

4. Fullstendighet

Monier Roofing AB legger vekt på å sikre at informasjonen på nettstedet er korrekt, fullstendig og oppdatert. Likevel anbefaler Monier Roofing AB at du undersøker riktigheten av informasjonen før du tar den i bruk. Våre mange konsulenter ved de ulike salgskontorene hjelper deg gjerne med å få brakt på det rene om informasjonen stemmer. Monier Roofing AB er ikke juridisk ansvarlig for nettstedets innhold eller eventuell skade som måtte oppstå ved å gå inn og se på nettstedet, ved nedlasting eller ved bruk av nettstedet.

5. Jurisdiksjon

Ved en eventuell tvist i forbindelse med bruk av nettstedet og/eller dets funksjoner gjelder svensk rett.
 

6. Lagring av personlige opplysninger

Ved bestilling av Monier Roofings produkter, må du oppgi de personlige opplysningene det anmodes om på nettstedet. Monier Roofing AB lagrer disse opplysningene til behandling av ordren din og for å sende deg (spesielt via e-post) produktinformasjon samt nyheter om takløsninger. Monier Roofing AB vil behandle de personlige opplysningene konfidensielt og vil kun gi dem videre til en tredjepart når det er helt nødvendig for å oppfylle ovennevnte formål.